Rodzaje przekrojów

Wewnętrzne kształty i zarysy przedmiotów można, w zależności od potrzeb odzwierciedlać z użyciem różnych odmian przekrojów:

1. Przekrój kompletny

2. Przekrój częściowy

3. Przekrój ukośny

4. Przekrój ukośny przesunięty

5. Przekrój ukośny przesunięty obrócony

6. Przekrój cząstkowy

7. Przekrój cząstkowy w zwiększonej podziałce

8. Przekrój rozwinięty

9. Półprzekrój i ćwierćprzekrój

10. Przekrój stopniowy

11. Przekrój łamany

Do szczególnej odmiany przekroju należą kłady 

 

 

 

 

 

Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License